Faaliyet Alanlarımız

Sayın Hukuk & Danışmanlık Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak ve adalete erişimlerini en hızlı şekilde karşılamak amacıyla belirtilenlerle sınırlı olmaksızın başta aşağıda sıralanan alanlarda faaliyet göstermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz; Tapu iptal ve tescil, Müdahalenin men'i (haksız işgal), Ecrimisil, İmar ve yapı izni davaları ile kiralama, alım ve satım sözleşmeleri gibi sözleşmeler başta olmak üzere kendi taşınmazınızı veya kullanmakta olduğunuz bir taşınmazı ilgilendiren bir çok konuda müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

İdare Hukuku

Büromuz; idare hukuku alanında müvekkillerine kapsamlı ve uzmanlaşmış hukuki destek sunmaktadır. Kamu kurumlarıyla ilişkilerde, idari işlemlerin hukuka uygunluğu, idari davaların takibi ve yürütülmesi, idari dava açma, yönetmelikler ve mevzuat danışmanlığı gibi idari işlemler ve uyuşmazlıklar hakkında hukuki hizmetler sağlamaktayız. Müvekkillerimizin idari işlemleri anlayarak, onların haklarını korumak ve yasal süreçlerde etkili bir şekilde temsil etmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building
İcra ve İflas Hukuku

Büromuz; alacakların tahsilini sağlamak veya temsil ettiği kişilerin olmayan borçlarından kurtulması için icra ve iflas hukuku alanında faaliyet göstermektedir. İlamlı ve ilamsız icra takipleri, borca itiraz, kambiyo evraklarının düzenlenmesi ve sözleşmeye bağlanması ile icra dairelerinde görülen diğer işler ve icra hukuk mahkemelerinde görülen davalar hakkında hukuki hizmetler sunmaktayız.

Miras Hukuku

Büromuz; mirasçılık hakları, mirasın paylaşımı, mirasçılara düşen yasal haklar ve mirasla ilgili ihtilafların çözümü gibi miras hukukuna dair tüm konularda müvekkillerimize rehberlik etmektedir. Mirasın düzenlenmesi, mirasçılığın kabulü ve iptali, miras malvarlığının yönetimi, mirastan kaçırılan malların tespiti ve mirasa iadesi, vasiyetnamelerin hazırlanması ve diğer miras davalarının takibi gibi hizmetler sunarak müvekkillerimizin haklarını korumak ve miras işlemlerini sorunsuz şekilde yönetmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

Ticaret Hukuku

Büromuz; ticari işletmelerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve onları ticaret hayatında desteklemek amacıyla ticaret hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, şirket kuruluş ve devralma işlemleri, ticari uyuşmazlık çözümleri, tüketici koruma danışmanlığı ve ticari işlemlerdeki marka ve tescil işlemleri gibi çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız. Müvekkillerimizin ticari faaliyetlerini anlayarak, özelleştirilmiş çözümler sunmak ve hızlı sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz.

Sigorta Hukuku

Büromuz; sigorta hukuku alanında müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır. Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması ve incelemesi, sigorta tazminat talepleri, sigorta ihtilaflarının çözümü, poliçe iptalleri, ticaret mahkemelerinde sigorta hukuku davalarına yönelik temsil ve sigorta şirketleriyle iletişimi kapsayan çeşitli hizmetler sunmaktayız. Müvekkillerimizin sigorta konularında karşılaştığı zorlukları anlamak ve onların çıkarlarını korumak için çaba gösteriyoruz.